Printzipio pedagogikoak

GALDAKAOKO HHI-k helburu moduan ditu 18 urtetik gorako pertsonek:

  • Aurretik aukera izan ez dutenek irakurri zein idazten ikastea.
  • Gaur egun eskatzen den titulazio orokorra den Bigarren Hezkuntzako Titulua lortzea.
  • Goi mailako ikasketak egiteko proba libreak prestatu.
  • Beraien kultura garatzea, ezaguera, trebakuntzak eta abilezia kulturalak lortuz hauen bitartez: Artea, Osasuna, Informatika, Aisia, Internet, Ekologia, Elikapena, Literatura, Euskal kultura, Ingurugiro Hezkuntza, …
  • Parte hartzen ikasi parte hartzen eta beraien autoestima, beraien izpiritu kritikoa, bizitza kalitatea, bizitzeko modua, eta konpartitzen gizarte anitz eta interkultural batean hobetuz.
  • Hizkuntza ezberdinak ezagutzea: euskara, ingelera, frantsesa eta etorkinak direnak gaztelania ikasi zein praktikatzeko aukera izatea.

Hezkuntz eskaintza

En el CEPA GALDAKAO HHI existe una amplia oferta educativa para cualquier persona que quiera dedicar parte de su tiempo a la mejora de su formación tanto educativa como personal. En función de tus intereses, formación, edad o tiempo puedes tomar parte en alguna de las siguientes actividades:

  • Hezkuntza Arautua: alfabetatzetik Bigarren Hezkuntzan Graduatu Titulua (DBH) lortu arteko irakaskuntza.
  • Hezkuntza Ez Arautua: hauen helbura ez datitulu bat lortzea. Hauetan, hizkuntz hastapenetan eta informatikan trebatu, goi mailako ikastetarako sarbide frogak edo nazionalitatea eskuratzeko froga prestatu…
  • Hitzaldiak, irteera kulturalak…